"Zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez utworzenie ścieżki rowerowej w Grodźcu"

 

Podczas realizacji projektu przy ul. Klasztornej w Grodźcu powstanie ścieżka pieszo – rowerowa. Wzdłuż trasy ścieżki zostaną stworzone miejsca odpoczynku - w każdym punkcie będzie znajdowała się ławka oraz miejsca parkingowe (stojaki) dla rowerów oraz tablice, przedstawiające informacje na temat atrakcji rekreacyjno - turystycznych gminy Ozimek. Na całej długości ścieżki zostaną umieszczone słupki oddzielające ścieżkę rowerową od drogi jako element niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ścieżki ze względu na bezpieczeństwo jej użytkowników.

Dzięki realizacji projektu stworzone zostaną warunki do aktywnego spędzania czasu wolnego dla mieszkańców, a także turystów licznie odwiedzających naszą gminę, dla których potrzeba aktywnych form wypoczynku jest coraz większa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (PO RYBY 2007-2013) w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Wartość projektu: 510 082,65zł

Dofinansowanie: 339 196,00zł

 do góry