Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek

Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek

W dniu 27 sierpnia 2018r. Burmistrz Ozimka Jan Labus podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu zrealizowaliśmy już następujące działania:

  1. Wykonane zostały materiały informacyjno-edukacyjne w postaci ulotek i roll-upów oraz naklejek na schody we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy,
  2. Wykonana została gra edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami tzw. „Spacer Segregalskich” osadzona w terenie gminy Ozimek, która zostanie rozdysponowana do placówek oświatowych, kulturalnych z naszego terenu,
  3. Zakupione zostały moduły wewnętrzne i zewnętrzne do segregacji odpadów oraz zgniatarki do butelek/puszek, które trafiły do wszystkich szkół podstawowych i domu kultury w naszej gminie oraz na skwerki i place zabaw,
  4. Wykonany został wideoklip zawierający treści edukacyjne w zakresie ochrony środowiska (klip dostępny na stronie www.ozimek.pl).

Kolejnym zadaniem w ramach projektu będzie realizacja EKO-DNIA. W ramach tego odbędą się warsztaty, przedstawienie o tematyce segregacji odpadów, gra terenowa, wystawy tematyczne oraz wykonana zostanie rzeźba z odpadów. Na wszystkie te przedsięwzięcia zapraszamy naszych mieszkańców. Informacje o poszczególnych akcjach będą zamieszczane na plakatach w urzędzie, domu kultury, w terenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu i domu kultury. Serdecznie zapraszamy.

 

Celem projektu jest: Poprawa gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek.

Koszt całkowity: 119 060,00 zł

Dofinansowanie: 76 198,40 zł (64%)

Galeria
 do góry