"Adaptacja części budynku przy ul. Sporackiej 19 w Krasiejowie na pomieszczenia Biblioteki Publicznej oraz Izby Historii Wsi”

 

Realizacja operacji zakłada remont i adaptację pomieszczeń na parterze i piętrze w lewym skrzydle budynku, pełniącego rolę kulturalno – oświatową w Krasiejowie, przy ul. Sporackiej 19, na pomieszczenia Biblioteki Publicznej oraz Izby Historii Wsi.

Zbiory biblioteczne w tej chwili mieszczą się w prywatnym budynku w oddaleniu od centrum wsi, przeniesienie ich wpłynie więc na zwiększenie dostępności dla lokalnej społeczności a także umożliwi zwiedzanie Izby Historii Wsi, która będzie dostępna w czasie funkcjonowania biblioteki.Obiekt zostanie również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace remontowo – budowlane rozpoczną się w marcu 2013r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Wartość projektu: 511 507,85 zł

 Dofinansowanie: 300 000,00 zł

 do góry