logo projektu

Projekt sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Publiczny Internet w Gminie Ozimek” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

 

Gmina Ozimek otrzymała w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dofinansowanie do projektu Publiczny internet w gminie Ozimek w kwocie 64 368,00 zł na realizację na swoim terenie sieci punktów bezpłatnego, publicznego, powszechnego dostępu do Internetu o wysokich parametrach technicznych (tzw. hotspotów).

 

Po realizacji projektu nasi mieszkańcy będą mogli korzystać z bezpłatnego i powszechnego internetu w przestrzeni publicznej. W naszej gminie powstanie 10 hotspotów z WiFi o prędkości minimum 30Mb/s.

 

Planujemy udostępnić Państwu internet w następujących lokalizacjach: 

Punkty zewnętrzne:

  1. Plac przed Domem Kultury – 1 punkt;
  2. Plac Europejski – 1 punkt;
  3. Centrum Szczedrzyka – 1 punkt;
  4. Centrum Krasiejowa (stara szkoła) – 1 punkt;
  5. Centrum Grodźca (pomnik) – 1 punkt;
  6. Plac przy PSP w Antoniowie - 1 punkt;
  7. Wyspa Rehdanza – 1 punkt;
  8. Kompleks Orlik – 1 punkt;
  9. Plac Zabaw ul. Korczaka – 1 punkt;
  10. Kompleks boisk SP nr 3 w Ozimku - 1 punkt.

 

Celem projektu jest umożliwienie za pośrednictwem hotspotów, dostępu do korzystania z usług cyfrowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanego z brakiem dostępu do sieci internet. Publiczne punkty dostępu do internetu zostaną zainstalowane w zewnętrznej przestrzeni ogólnodostępnej. W przyszłości na bazie stworzonej sieci punktów Hotspot można będzie wykonać system monitoringu oraz czujników jakości powietrza, co dodatkowo wpłynie na bezpieczeństwo i poprawę jakości życia mieszkańców.

 

Budżet projektu wynosi 64 368 zł

 do góry