„UMIEM PŁYWAĆ” to projekt skierowany do uczniów klas I – III mający na celu promocję i upowszechnienie nauki pływania. Realizatorem projektu jest Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu, z którym Gmina Ozimek podpisała umowę współpracy partnerskiej. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gminę Ozimek.

Kurs nauki pływania ukończyło już 45 uczniów, tj. 3 grupy, każda po 15 osób. Po przerwie wakacyjnej kurs rozpoczną kolejne dzieci. Będzie to 6 grup. Każda grupa ma 20 lekcji zajęć na basenie.

Zajęcia mają formę pozalekcyjną. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów, zajęcia są darmowe.

Nabór na zajęcia będzie prowadzony przez szkoły. Wyjazdy będą odbywać się popołudniami, powroty w godzinach wieczornych.

Duże podziękowania należą się naszym nauczycielom, którzy w ramach wolontariatu pełnią opiekę na wyjazdach. Bez ich zaangażowania realizacja projektu nie byłaby możliwa.

Galeria
 do góry