Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU

Logo projektu Cyfrowa Gmina

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2014-2020
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Gmina Ozimek otrzymała dofinansowanie w wysokości 63 500,00 zł na projekt złożony w ramach Konkursu Grantowego „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”.

Cel programu: Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Gmina Ozimek zakupi 1 komputer stacjonarny, 1 tablet oraz 24 laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla dzieci, których opiekunowie złożyli wnioski w listopadzie 2021 roku.

Czas trwania projektu: Maksymalny czas realizacji to 10 miesięcy od podpisania umowy.

Planowane efekty: Zakupiony sprzęt posłuży jako wsparcie rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego w szczególności w trakcie nauki zdalnej.

Wartość dofinansowania: 63 500,00 zł

 do góry