„Przygoda z wędką”

   W Biestrzynniku w dniach 25 i 26 maja był realizowany projekt pn. „Przygoda z wędką” współfinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Do uczestnictwa zaproszeni zostali mieszkańcy gmin, które są członkami Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozurów”.

  Frekwencja i pogoda dopisały, w wydarzeniu aktywnie uczestniczyły całe rodziny, każda ze szkół miała swoją reprezentację. Po kilkugodzinnym wędkowaniu, przy sprzyjającej aurze, na uczestników zawodów czekał ciepły posiłek. Uczestnicy projektu oprócz udziału
w zawodach mieli możliwość obejrzeć profesjonalny pokaz spławikowego wędkarstwa sportowego, uzyskać wiedzę nt. tradycji wędkarskich i hodowli ryb. Otrzymali również niezbędnik małego wędkarza.

  Po emocjach związanych z zawodami, w oczekiwaniu na wyniki zawodów, można było posilić się i popływać łodziami. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali nagrody.

   Szczególne podziękowania należą się PZW za nieodpłatne użyczenie terenu i sprzętu, a jego członkom za zaangażowanie w organizację i obsługę zawodów oraz za pomoc niedoświadczonym zawodnikom w wędkowaniu. Dzięki wolontariuszom (strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej z Antoniowa oraz całej kadrze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozimku) wszyscy mogli przyjemnie i aktywnie spędzić czas w miłej atmosferze
i ciekawym miejscu.

 

Uwieńczeniem realizacji projektu będzie fotorelacja z przebiegu dwudniowej imprezy, wydana w formie książeczek z odrywanymi widokówkami, która będzie promować nasz atrakcyjny region oraz tradycje wędkarskie. 

W ramach projektu została wytworzona prezentacja multimedialna dokumentująca tradycje wędkarskie. 

 

Galeria
 do góry