Projekt sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

,,Zdalna Szkoła+ -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" to projekt realizowany przez Gminę Ozimek, dofinansowany z Funduszy Europejskich.

 

Gmina Ozimek przystąpiło do kolejnego konkursu grantowego ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod nazwą: ,,Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Po złożeniu wniosku oraz podpisaniu umowy Gmina Ozimek otrzymała dofinansowanie w kwocie 54 758 zł.

W ramach otrzymanego grantu zakupiono 22 laptopy, które zostaną przekazane do 8 szkół podstawowychz terenu Gminy Ozimek.

Zgodnie z założeniami programu zakupione laptopy przekazane zostaną m.in. dzieciom z rodzin wielodzietnych 3+, znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji.

Po zakończeniu pandemii zakupione w ramach programu "Zdalna szkoła+" laptopy wrócą do szkół i będą wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli.

 do góry