„Łączy nas muzyka” projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z czeskim Mestem Rýmařov w terminie 01.07.2019 – 31.08.2021 i został zaplanowany jako ciąg zadań, po obu stronach granicy, dla  mieszkańców Ozimka i Rýmařova, w różnych grupach wiekowych, których wspólną pasją jest miłość do muzyki.

 

Działania u naszego czeskiego partnera:

- Rýmařovska skatastrofa,

- Jazzove dny.

Działania u nas:

- Warsztaty śpiewu,

- Warsztaty orkiestr,

- Warsztaty chóralne.

 

Budżet projektu dla obu partnerów:

- całkowite wydatki kwalifikowalne – 45 915,55 EURO

- dofinansowanie – 37 685,73 EURO

- wkład własny – 8 229,82 EURO

 

Budżet projektu dla Gminy Ozimek:

- całkowite wydatki kwalifikowalne – 20 511,04 EURO

- dofinansowanie – 17 434,38 EURO

- wkład własny – 3 076,66 EURO

 

W ramach realizacji projektu orkiestra, chór, osoby realizujące imprezy muzyczne będą ze sobą współpracowały. Nastąpi wymiana doświadczeń, poznanie nowych ludzi, nawiązanie współpracy, otwarcie na nowe wyzwania. Wzmocni się również współpraca między partnerskimi gminami. 

Galeria
 do góry