„Dziedzictwo naszych przodków” projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.

 

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z czeskim Mestem Rýmařov w terminie 01.11.2021 – 30.09.2022. Projekt zorientowany jest na działania dla seniorów, których celem będzie poznanie rzemiosła, umiejętności i zasobów naturalnych obu regionów.

 

Działania u naszego czeskiego partnera:

- Zimní workshop seniorů,

- Jarní workshop seniorů

 

Działania u nas:

- Wysportowani seniorzy,

- Zręczni seniorzy.

 

Budżet projektu dla obu partnerów: - całkowite wydatki kwalifikowalne – 18 696,93 EURO

- dofinansowanie – 15 892,39 EURO

- wkład własny – 2 804,54 EURO

 

Budżet projektu dla Gminy Ozimek:

- całkowite wydatki kwalifikowalne – 11 245,00 EURO

- dofinansowanie – 9 558,25 EURO

- wkład własny – 1 686,75 EURO

 do góry