„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Mamy w gminie dwa nowiutkie wielofunkcyjne boiska sportowe!

Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 wyremontowaliśmy boiska szkolne w Dylakach i Krasiejowie.

Wartość projektu pn. Modernizacja dwóch boisk na boiska wielofunkcyjne we wsiach Krasiejów i Dylaki: : 624 279,12 zł, wartość dofinansowania: 406 035,00 zł

Realizacja operacji zakładała: remont boiska szkolnego wielofunkcyjnego na boisko ogólnie dostępne dla mieszkańców wsi Krasiejów oraz przebudowę istniejącego boiska  na boisko wielofunkcyjne  ogólnie dostępne dla mieszkańców wsi Dylaki. W/w wielofunkcyjne boiska sportowe będą ogólno dostępne dla mieszkańców obu miejscowości, poprzez oddzielne wejścia na teren obiektu, na którym zamontowane zostały również ławeczki i kosze na śmieci oraz ułożone zostały chodniki prowadzące do boisk, przez co tereny te będą pełniły funkcje terenów rekreacyjno-sportowych.

Realizacja operacji ma się przyczynić do pobudzenia aktywności mieszkańców, wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania oraz podniesienia jakości życia. Mieszkańcy będą mogli aktywnie spędzać czas, rozwijać swoje sportowe zainteresowania, integrować się poprzez np. organizację turniejów piłki siatkowej, koszykówki czy tenisa ziemnego.

Pierwszy mini mecz na boisku w Dylakach został już rozegrany! Burmistrz Ozimka Marek Korniak i kilku najmłodszych mieszkańców Dylak sprawdzili funkcjonalność i bezpieczeństwo boiska. Jak widać na zdjęciach, zabawa była przednia. Tak trzymać!  Pozostaje nam życzyć mieszkańcom wielu wspólnych meczy oraz gry fair play. 

Galeria - boisko w Krasiejowie przed modernizacją

Galeria - boisko w Krasiejowie po modernizacji

 

Galeria - boisko w w Dylakach

Galeria
 do góry