Logo realizowanego projektu

 

Projekt

 

Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Ozimek

 

Umowa

RPOP.10.02.00-16-0003/21-00

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach

Osi priorytetowej X: Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Działania 10.2: Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

Wartość

1 019 224,20 zł

Dofinansowanie

662 393,81 zł

 

Gmina Ozimek podpisała umowę o dofinansowanie projektu złożonego w ramach naboru 10.2 – Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Cel tematyczny – promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Priorytet – Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich.

Projekt przewiduje działania związane z infrastrukturą sportową, stanowiącą element uzupełniający działań społecznych. Projektem objęte zostaną następujące zadania:

  1. Remont nawierzchni sztucznego boiska trawiastego na kompleksie boisk Orlik w Ozimku.
  2. Przebudowa terenu parkingu przy kompleksie boisk Orlik w Ozimku na użytek lodowiska całorocznego w Ozimku.
  3. Remont bieżni lekkoatletycznej na kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku.

Projekt będzie miał charakter kompleksowy i przyczyniał się będzie do aktywizacji. Infrastruktura stanowić będzie integralny element procesu rewitalizacji społeczności lokalnej.

Planowany termin realizacji rzeczowej – listopad 2022r.

 

Galeria

Remont nawierzchni sztucznego boiska trawiastego na kompleksie boisk Orlik w Ozimku zakończony

Projekt „Rewitalizacja obiektów sportowych w Gminie Ozimek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Z zadowoleniem informujemy, że dnia 21.10.2022 r. zakończył się remont nawierzchni sztucznego boiska trawiastego na kompleksie boisk Orlik w Ozimku.

W ramach inwestycji dokonano demontażu istniejącej nawierzchni wraz z wywozem i utylizacją, profilowania i zagęszczania podbudowy. Finalnie zamontowano nową nawierzchnię z trawy syntetycznej.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali m.in. Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek, Dyrektor MOSiR w Ozimku Arkadiusz Banik oraz Michał Nowok - przedstawiciel głównego wykonawcy TOP SPORT z Bielsko Białej.

Boisko jest już przygotowane i czeka na rozpoczynającą się Ligę Orlika, która staruje właśnie w piątek 21 października w godzinach wieczornych.

Wartość inwestycji wynosi 457 560,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 243 841,96 zł.

Galeria
 do góry