"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 915 obręb Grodziec o długości 461,89 mb"


Przebudowa ul. Robotniczej w Grodźcu miała na celu poprawę funkcjonalności drogi, która ze względu na nietrwałą konstrukcję stanowiła utrudnienie w ruchu kołowym oraz pieszym, zwłaszcza podczas opadów atmosferycznych.

Przebudowa drogi wpłynie na zmniejszenie dewastacji gruntów poprzez lepsze i bardziej kontrolowane odprowadzenie wód opadowych, zmniejszenie zużycia maszyn rolniczych, a także wyeliminuje konieczność corocznego usypywania korpusu drogi z żużla kotłowego, zmniejszając tym samym zanieczyszczenie pobliskich gruntów.

Ponadto zostanie poprawiona komunikacja rolników pomiędzy polami uprawnymi a gospodarstwami, zwiększy się atrakcyjność i przepustowość drogi.


Wartość projektu: 198 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Opolskiego: 69 300,00 zł

 do góry