Polsko – czeska integracja sportowa

 

Gmina Ozimek w okresie od kwietnia do września 2013r. realizowała projekt pn. Polsko – czeska integracja sportowa”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa 10%  w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Przekraczamy granice.

Głównym celem projektu, realizowanego w partnerstwie z miastem Rýmařov, była popularyzacja aktywnych form spędzania czasu jako elementu wspierającego integrację polsko – czeską na płaszczyźnie sportowej oraz wzrost atrakcyjności regionu pod względem rekreacyjno – turystycznym.

Dzięki realizacji projektu przy szkolnym kompleksie sportowym Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku powstała ogólnodostępna siłownia zewnętrzna, a dla uczniów szkół gimnazjalnych z Ozimka i Rymarova zorganizowano cykl zawodów sportowych, podczas których młodzież spotkała się ze znanym sportowcem Rafałem Dominem – mistrzem juniorów kulturystyki i fitness, który przeprowadził instruktażową lekcję użytkowania modułowych urządzeń siłowych. Zorganizowano również spotkanie  z dietetykiem i indywidualne konsultacje z uczestnikami projektu jako element kształtujący postawy prozdrowotne oraz zwiększenie świadomości potrzeby dbałości o harmonijny rozwój wśród młodzieży. Projekt zakończył się zwiedzaniem Juraparku w Krasiejowie.

 

Wartość projektu: 16 781,13 EUR

Dofinansowanie z EFRR: 14 263,96 EUR

Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 678,11 EUR      


Galeria
 do góry