Z przyjemnością informujemy, że w przyszłym roku zostanie zrealizowana inwestycja, która zmieni wygląd centrum Szczedrzyka. Zaprojektowano kompleksowe zagospodarowanie terenu poprzez jego przebudowę.

Wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020, który został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 27 marca 2018 r., tytuł operacji „Przebudowa centrum w miejscowości Szczedrzyk”został rozpatrzony pozytywnie.

Suma kosztów operacji to 706 838,77 zł, z czego dofinansowanie wynosi 449 761,00 zł.

Umowę o przyznanie pomocy w dniu 16 października br. podpisali: Wicemarszałek Roman Kolek, Członek Zarządu Antoni Konopka oraz Burmistrz Ozimka Jan Labus i Skarbnik Gminy Ozimek Maria Błahuta.

Galeria
 do góry