PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ – UL. NIWECKIEJ W M. SZCZEDRZYK

 

logo projektu

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie”

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 Dnia 17 lutego zawarto umowę na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Niweckiej w miejscowości Szczedrzyk. Głównym wykonawcą inwestycji jest firma P.U.H. „BUD-MET” Jarosław Kałmuk. W wyniku przetargu wartość przebudowy ulegnie zmniejszeniu do 495 952,86 zł.

 do góry