• PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO SPECJALISTÓW – edycja II
  • AKTYWNA MŁODZIEŻ Z POWIATU OPOLSKIEGO
  • NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI II OPOLSKA eSZKOLA ,
  • SZKOŁĄ KU PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA III

Więcej na: http://zsozimek.wodip.opole.pl/unia.htm

Uczniowie, którzy uzyskali  prawo jazdy w ramach projektu
Uczniowie, którzy uzyskali prawo jazdy w ramach projektu
 do góry