Całkowite koszty projektu: 2 172 970,65 PLN

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w kwocie:  1 192 960,89 PLN

Termin realizacji: 2016.07.25 – 2018.09.26

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa komfortu cieplnego i jakości użytkowania budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Ozimku poprzez jego termomodernizację. Projekt realizuje cele zgodne dla poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej
w postaci celu szczegółowego 2: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym
i mieszkaniowym. Realizacja projektu podniesie efektywność energetyczną budynku przedszkola.

W ramach projektu przewidziano następujące usprawnienia: docieplenie dachu, ścian zewnętrznych, ścian w gruncie, stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry, wymianę okien, drzwi, systemu cieplnego do przygotowania ciepłej wody użytkowej, instalacji ogniw fotowoltaicznych, modernizacji oświetlenia. Wykonanie w/w prac doprowadzi do stworzenia w pełni funkcjonalnej infrastruktury przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacyjnych. 

Galeria
 do góry