PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ – UL. NIWECKIEJ W M. SZCZEDRZYK

Dnia 8 czerwca w obecności Burmistrza Ozimka Mirosława Wieszołka oraz przedstawicieli głównego wykonawcy inwestycji – firmy P.U.H. „BUD-MET” Jarosław Kałmuk dokonano odbioru końcowego na ul. Niweckiej w Szczedrzyku.

Operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – ul. Niweckiej w m. Szczedrzyk” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej wewnętrznej – ul. Niweckiej w m. Szczedrzyk” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskichj na lata 2014-2022

W ramach przedsięwzięcia dokonano przebudowy drogi wewnętrznej na odcinku 471,42 m wraz z utworzeniem wjazdów na posesje.

Kwota poniesionych wydatków za dokumentację wyniosła 20 000,00 zł (poniesione
w 2021 roku), a za przebudowę drogi 504 887,66 zł.

Umowa o przyznanie pomocy: Nr 00065 - 65151-UM0800121/20 z dnia 11 czerwca 2021 r.

Na zdjęciu odbiór drogi.
Na zdjęciu odbiór drogi.
Galeria
 do góry