„Przebudowa części pomieszczeń  budynku remizy strażackiej w Schodni na salę wielofunkcyjną z zapleczem”

 

Realizacja projektu obejmie przebudowę części pomieszczeń budynku remizy strażackiej w Schodni, którą stanowi sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem sanitarnym i szatniami. Zakłada się przeprowadzenie prac budowlanych,  wykonanie instalacji wentylacyjnej, wodno – kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Ponadto obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Sala ze względu na wymiary przeznaczona będzie do amatorskich rozgrywek sportowych dla lokalnej społeczności (gra w koszykówkę, siatkówkę), zajęć ogólnorozwojowych (aerobik, rytmika), a także do spotkań okolicznościowych (występy grupy teatralnej, tanecznej, wystawy tematyczne) dla dzieci i dorosłych mieszkańców Schodni, którzy będą głównymi odbiorcami projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 Wartość projektu: 736 965,51 zł

 Dofinansowanie: 481 376,00 zł

Galeria
 do góry