Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury wraz z ich wyposażeniem na cele promocyjno-edukacyjne związane z kulturą rybacką

Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury wraz z ich wyposażeniem na cele promocyjno-edukacyjne związane z kulturą rybacką

W dniu 12 grudnia 2018r. Burmistrz Ozimka Jan Labus podpisał umowę o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze” projektu pt.: „Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury wraz z ich wyposażeniem na cele promocyjno-edukacyjne związane z kulturą rybacką”. W ramach projektu wyremontowane zostaną pomieszczenia Domu Kultury oraz zakupione zostanie wyposażenie. Całkowite koszty projektu: 352 081,83 PLN, dofinansowanie: 200 000,00 PLN. Termin zakończenia realizacji projektu: wrzesień.

fot. UMWO

Galeria
 do góry