Pierwsze, rozpoczynające cykl spotkań edukacyjno - informacyjnych z mieszkańcmi naszej gminy już za nami. 

Mieszkańcy Mnichusa w czwartek 3 marca br. zebrali się w świetlicy wiejskiej w Mnichusie na spotkaniu, gdzie wysłuchali prezentacji w ramach projektu LIFE "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego", który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programów LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas prezentacji zostały przedstawione informacje na temat projektu LIFE, niskiej emisji, wpływie zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie oraz możliwości ograniczenia ich emisji. Przedstawiono możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany kotła z Budżetu Gminy Ozimek. W ramach realizacji porozumienia dotyczącego realizacji programu "czyste powietrze" została przestawiona prezentacja dotycząca możliwości otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Mieszkańcy uzyskali też pomoc przy wypełnianiu wniosków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Spotkanie odbyło się przy słodkim poczęstunku, a uczestniczy otrzymali gadżety promujące projekt. Dwie osoby wyłonione poprzez losowanie wygrały czujniki czadu! Gratulujemy.

Zachęcamy mieszkańców kolejnych sołectw do uczestniczenia w spotkaniach!

R%C4%99ka%20z%20ziemi%C4%85
R%C4%99ka%20z%20ziemi%C4%85
Galeria
 do góry