„Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych gminy Ozimek”

 

W maju 2013r. rozpoczęły się zajęcia nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych gminy Ozimek w ramach projektu pn. „Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych gminy Ozimek” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

W pierwszym cyklu zajęć (16 godzin lekcyjnych dla każdej z grup) wzięli udział uczniowie szkół w Krasiejowie,  Szczedrzyku, Ozimku (Szkoła Podstawowa nr 2) oraz wychowankowie świetlicy środowiskowej w Ozimku, łącznie 74 dzieci. Kolejna grupa 72 dzieci rozpocznie zajęcia we wrześniu. Będą to uczniowie szkół w Dylakach, Antoniowie, Grodźcu i Ozimku (PSP nr 1).

Zajęcia nauki pływania prowadzone są przez instruktorów Szkoły Pływania „Pirania” w Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich. Wszystkim dzieciom zapewniono nieodpłatny transport na zajęcia i z powrotem, opiekę wykwalifikowanych opiekunów - nauczycieli podczas transportu i zajęć na basenie, a także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (polisa grupowa).

Podstawowym i najważniejszym celem projektu jest wzrost poziomu ogólnej sprawności fizycznej uczniów, a w szczególności opanowanie przez nich podstawowych umiejętności pływackich. Niewątpliwie wpłynie to również na korektę wad postawy i ogólną poprawę kondycji, zwłaszcza u dzieci mniej sprawnych ruchowo, czy też otyłych a poza tym  dostarczy dzieciom wiele radości i przyjemności, pobudzi zainteresowanie i chęć uprawiania sportu. Stworzy również dzieciom alternatywę dla niedoboru ruchu w trakcie obowiązkowych zajęć szkolnych i często biernego wypoczynku w czasie wolnym.

 
Wartość dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 25 000,00 zł

Całkowita wartość projektu:  61 750,00 zł

Galeria
 do góry