Tytuł:     Promocja obszaru LGD Kraina Dinozaurów

Cel:         Operacja przyczyni się do promocji obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” poprzez opracowanie i upowszechnienie wspólnych dla obszaru LGD materiałów informacyjno – promocyjnych z wykorzystaniem systemu identyfikacji wizualnej.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Efektem operacji będzie realizacja zintegrowanych działań informacyjno – promocyjnych. W projekcie zaproponowano spotkania łączące tematykę związaną z popularyzacją wspólnych dla obszaru LGD materiałów informacyjno – promocyjnych z wykorzystaniem systemu identyfikacji wizualnej wraz z popularyzacją wiedzy z elementami edukacji w zakresie oszczędności zasobów i wykorzystania surowców wtórnych ze szczególnym uwzględnieniem nauki prawidłowej segregacji i wykorzystaniem surowców wtórnych.

 

Wartość projektu: 50 000,00 zł, dofinansowanie 31 815,00 zł.

Nabór
Nabór
Informacja o spotkaniach warsztatach
Informacja o spotkaniach warsztatach
Załączniki:

Logo

W dniu 22 marca 2022 r. odbyło się drugie spotkanie informacyjne / warsztat w ramach projektu „Promocja obszaru LGD Kraina Dinozaurów”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O godzinie 10:30 w Domu Kultury w Ozimku zebrali się seniorzy ze Szkoły Super Babci i Super Dziadka. Na wstępie pracownik Referatu Komunikacji Społecznej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, pani Emilia Jendryassek opowiedziała o obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”. Następnie wykład przeprowadziła pani Jolanta Rogowska, kierownik Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku, która m.in. opowiadała o nauce prawidłowej segregacji. Jedna z ochotniczek mogła pod koniec części wykładowej sprawdzić nabytą wiedzę poprzez samodzielną segregację dostępnych odpadów-rekwizytów. Wszyscy seniorzy wzięli udział w quizie, który podsumował informacje podane przez panią Jolę. Ostatnią częścią spotkania informacyjnego / warsztatu była dyskusja związana z polityką odpadów komunalnych w Gminie Ozimek.  

LGD Kraina Dinozaurów

Galeria
 do góry