Data wydruku: 2024-07-23 12:34:51
Nabór
Nabór
Informacja o spotkaniach warsztatach
Informacja o spotkaniach warsztatach

Promocja obszaru LGD Kraina Dinozaurów

 

Tytuł:     Promocja obszaru LGD Kraina Dinozaurów

Cel:         Operacja przyczyni się do promocji obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” poprzez opracowanie i upowszechnienie wspólnych dla obszaru LGD materiałów informacyjno – promocyjnych z wykorzystaniem systemu identyfikacji wizualnej.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Efektem operacji będzie realizacja zintegrowanych działań informacyjno – promocyjnych. W projekcie zaproponowano spotkania łączące tematykę związaną z popularyzacją wspólnych dla obszaru LGD materiałów informacyjno – promocyjnych z wykorzystaniem systemu identyfikacji wizualnej wraz z popularyzacją wiedzy z elementami edukacji w zakresie oszczędności zasobów i wykorzystania surowców wtórnych ze szczególnym uwzględnieniem nauki prawidłowej segregacji i wykorzystaniem surowców wtórnych.

 

Wartość projektu: 50 000,00 zł, dofinansowanie 31 815,00 zł.