„Wspólne doświadczenia zbliżają nas do siebie” projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z czeskim M?stem Rýmařov w terminie 01.03.2020 – 30.06.2022. Celem projektu jest utworzenie długotrwałego partnerstwa pomiędzy  szkołami podstawowymi po obu stronach granicy w trakcie realizacji wspólnych działań, szczególnie sportowych.

 

Działania u naszego czeskiego partnera:

- Přežit v přirode,

- Na skok za přatelí aneb Parkour není jen drezura,

- Přátelský duatlon aneb Trefa do černé,

- In-line bruslení.

 

Działania u nas:

- Odkrywamy nieznane sporty – cz.1,

- Odkrywamy nieznane sporty – cz.2.

 

Budżet projektu dla obu partnerów:

- całkowite wydatki kwalifikowalne – 32 742,93 EURO

- dofinansowanie – 27 831,48 EURO

- wkład własny – 2 253,76 EURO

- inne krajowe środki publiczne – 2 657,69 EURO  

 

Budżet projektu dla Gminy Ozimek:

- całkowite wydatki kwalifikowalne – 19 531,70 EURO

- dofinansowanie – 16 601,94 EURO

- wkład własny – 2 929,76 EURO

 do góry