Zarządzenie Nr BO.0050.38.2019 Burmistrza Ozimka z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wybiorczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych;

Załączniki:
 do góry