INNE

Oświadczenia majątkowe

Pozostałe

Roland Wrzeciono - na początek pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PGKiM w Antoniowie.

Małgorzata Wronowska - na początek pełnienia funkcji dyrektora PSP nr 1 w Ozimku.

Bożena Stylska - na koniec pełnienia funkcji dyrektora PP nr 6 w Szczedrzyku.

Danuta Ciszewska - na koniec pełninia funkcji dyrektora PP nr 2 w Ozimku.

Arkadiusz Banik - na początek pełnienia funkcji dyrektora MOSIR w Ozimku.

Katarzyna Kaczmarska - na początek pełnienia funkcji dyrektora PP nr 2 w Ozimku.

Danuta Kłysińska - na koniec pełnienia funkcji dyrektora PSP nr 1 w Ozimku.

Agata Niedoba - na początek pełnienia funkcji dyrektora PP nr 6 w Szczedrzyku.

Mirosław Wiciak - na koniec pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PGKiM w Antoniowie.

Zbigniew Kowalczyk w związku z odwołaniem ze stanowiska Zastępcy 2020

Zbigniew Kowalczyk na koniec pełnienia funkcji Zastępcy Burmistrza 2019

Wiesław Podborączyński na początek pełnienia funkcji Dyrektora w SP w Antoniowie

Wiesław Podborączyński na koniec pełnienia funkcji Dyrektora w SP w Antoniowie

Roman Bajorek w związku z powołaniem na po kierownika

Magdalena Dudkiewicz na początek pełnienia funkcji Dyrektora w PP nr 1 w Ozimku

Katarzyna Sokołowska-Kolanek na początek pełnienia funkcji Dyrektora w SP w Krasiejowie

Katarzyna Sokołowska-Kolanek na koniec pełnienia funkcji Dyrektora w SP w Krasiejowie

Dorota Kowalczyk na koniec pełnienia funkcji dyrektora GZO

Beata Bogacz-Woźniak na początek pełnienia funkcji Dyrektora w PSP w Szczedrzyku

Beata Maria Bogacz-Woźniak na koniec pełnienia funkcji Dyrektora w PSP w Szczedrzyku

Alicja Jonczyk-Boguta w związku z powołaniem na dyrektora GZO

Adam Kuboń - oświadczenie majątkowe na początek pełnienia funkcji Radnego Rady Miejskej w Ozimku

Mirosław Wieszołek - oświadczenie majątkowe na koniec pełnienia funkcji Radnego Rady Miejskej w Ozimku

Natalia Kałużny – w związku z powołaniem na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Społecznej

Jarosław Wita - w związku w odwołaniem ze stanowiska Z-cy Burmistrza Ozimka

Violetta Teper - w związku w odwołaniem ze stanowiska Z-cy Dyrektora PSP1 w Ozimku

Jolanta Bajor - w związku z powołaniem na stanowisko Z-cy Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku

Maria Świętek - w związku z odwołaniem ze stanowiska Z-cy Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku

Danuta Ciszewska - w zwiazku z powołaniem na stanowisko Dyrektora PP2 w Ozimku

Justyna Wajs-Fijałkowska - Dyrektor Domu Kultury w Ozimku - oświadczenie w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Ozimku

Helena Gruszka - Dyrektor Domu Kultury w Ozimku - oświadczenie w związku z upływem kadencji Dyrektora Domu Kultury w Ozimku

Mirosław Wciciak - Prezes PGKiM Sp. z o. o. w Ozimku - oświadczenie na początek kadencji 2016 r.

Mirosław Wiciak - Członek Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Ozimku - oświadczenie w związku z odwołaniem ze stanowiska 2016 r.

Jan Fujak - Prezes PGKiM Sp. z o. o. w Ozimku - oświadczenie na koniec kadencji 2016 r.

Tadeusz Pikota - Wiceprezes d.s. Ekonomiczno-Finansowych PGKiM Sp. z o. o. w Ozimku - oświadczenie na koniec kadencji 2016 r.

Dariusz Górniaszek - oświadczenie na początek pełnienia funkcji dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku

Dorota Mrozek - oświadczenie na początek pełnienia funkcji dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Grodźcu.

Jolanta Proszewska - oświadczenie na koniec pełnienia funkcji dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku.

Jolanta Proszewska - oświadczenie na koniec pełnienia funkcji dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Grodźcu.

Jarosław Wita - oświadczenie majątkowe na początek pełnienia funkcji Zastępcy Burmistrza Ozimka.

Zbigniew Kowalczyk - oświadczenie majątkowe na koniec pełnienia funkcji Zastępcy Burmistrza Ozimka.

Beata Bogacz-Woźniak - oświadczenie majątkowe na początek pełnienia funkcji dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczedrzyku.

Wiesław Podborączyński - oświadczenie majątkowe na początek pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Antoniowie.

Anneta Gajda-Janowska - oświadczenie majątkowe na koniec pełnienia funkcji dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczedrzyku.

Grzegorz Burda - oświadczenie majątkowe na koniec pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Antoniowie.

Gabriela Jończyk- oświadczenie majątkowe na początek pełnienia funkcji Dyrektora Żłobka w Ozimku.

 

Jolanta Śliżewska - oświadczenie na początek pełnienia funkcji dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku.

 

Jolanta Proszewska - oświadczenie dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Grodźcu.

Leonarda Płoszaj - oświadczenie na koniec pełnienia funkcji dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku.


Janusz Iwaniak - oświadczenie na początek pełnienia funkcji dyrektora PSP w Dylakach.


Wojciech Woźniak - oświadczenie na koniec pełnienia funkcji dyrektora SP w Dylakach.


Helena Gruszka - dyrektor Domu Kultury w Ozimku - oświadczenie na początek pełnienia funkcji.


Jan Fujak - Prezes PGKiM Sp. z o. o. w Ozimku - oświadczenie na koniec 2007 r.


Tadeusz Pikota - Wiceprezes d.s. Ekonomiczno-Finansowych PGKiM Sp. z o. o. w Ozimku - oświadczenie na koniec 2007 r.


Andrzej Staś - oświadczenie majątkowe na koniec pełnienia funkcji Sekretarza Gminy Ozimek.


Barbara Durkalec - oświadczenie majątkowe na początku pełnienia funkcji Sekretarza Gminy Ozimek.


Leonarda Płoszaj - oświadczenie majątkowe na początek pełnienia funkcji dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku.


Leonarda Płoszaj - oświadczenie majątkowe na koniec pełnienia funkcji dyrektora Gimnazjum nr 1 w Ozimku.


Danuta Kłysińska - oświadczenie majątkowe na początek pełnienia funkcji dyrektora PSP nr1 w Ozimku.


Teresa Czupryńska - oświadczenie majątkowe na koniec pełnienia funkcji dyrektora SP nr 3 w Ozimku.


Eugeniusz Grajdek - oświadczenie majątkowe na koniec pełnienia funkcji dyrektora PSP nr 1 w Ozimku.


Anetta Gajda-Janowska - oświadczenie przy objęciu stanowiska dyrektora PSP w Szczedrzyku


Jolanta Szyszka- oświadczenie majątkowe na początek pełnienia funkcji Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ozimku


Bogusława Wnęk-Chyra- oświadczenie majątkowe na początek pełnienia funkcji Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Ozimku


Danuta Klimek- oświadczenie majątkowe na koniec pełnienia funkcji Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ozimku


Elżbieta Cibis- oświadczenia majątkowe na koniec pełnienia funkcji Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Ozimku


-----

Roland Wrzeciono- na początek pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PGKiM w Antoniowie (PDF, 264,12 kB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2021-10-06 10:08 Liczba pobrań: 0

Małgorzata Wronowska- na początek pełnienia funkcji dyrektora PSP nr 1 w Ozimku (PDF, 112,33 kB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2021-10-06 10:10 Liczba pobrań: 1

Bożena Stylska- na koniec pełnienia funkcji dyrektora PP nr 6 w Szczedrzyku (PDF, 145,05 kB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2021-10-06 10:10 Liczba pobrań: 0

Danuta Ciszewska - na koniec pełninia funkcji dyrektora PP nr 2 w Ozimku (PDF, 221,40 kB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2021-10-06 10:10 Liczba pobrań: 0

Arkadiusz Banik- na początek pełnienia funkcji dyrektora MOSIR w Ozimku (PDF, 206,98 kB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2021-10-06 10:11 Liczba pobrań: 1

Katarzyna Kaczmarska - na początek pełnienia funkcji dyrektora PP nr 2 w Ozimku (PDF, 1,63 MB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2021-10-06 10:11 Liczba pobrań: 1

Danuta Kłysińska-na koniec pełninia funkcji dyrektora PSP nr 1 w Ozimku (PDF, 1,41 MB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2021-10-06 10:11 Liczba pobrań: 0

Agata Niedoba- na początek pełnienia funkcji dyrektora PP nr 6 w Szczedrzyku (PDF, 1,51 MB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2021-10-06 10:11 Liczba pobrań: 1

Mirosław Wiciak- na koniec pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PGKiM w Antoniowie (PDF, 1,75 MB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2021-10-06 10:19 Liczba pobrań: 1

  • Data aktualizacji: 2021-10-18 16:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 327 430