Dariusz Górniaszek- na koniec pełnienia obowiązków Dyrektora SP 3 w Ozimku

Elżbieta Pluta- na koniec pełnienia obowiązków Dyrektora PSP w Dylakach

Mariola Kotula- na początek pełnienia obowiązków Dyrektora PSP w Dylakach

Elżbieta Kwapisz- na koniec pełnienia obowiązków Dyrektora PP 5 w Krasiejowie

Olga Małkiewicz- na początek pełnienia obowiązków Dyrektora PP 5 w Krasiejowie

Ewa Kotyrba - w związku z zatrudnieniem na stanowisko Dyrektora GZO w Ozimku.

Małgorzata Fornalska - w związku z zatrudnieniem na stanowisko Dyrektora ŻS w Ozimku.

Jadwiga Michnik- w związku z powołaniem na stanowisko Skarbnika.

Maria Błahuta- w związku z odwołaniem ze stanowiska Skarbnika Gminy.

Roland Wrzeciono - na początek pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PGKiM w Antoniowie.

Małgorzata Wronowska - na początek pełnienia funkcji dyrektora PSP nr 1 w Ozimku.

Bożena Stylska - na koniec pełnienia funkcji dyrektora PP nr 6 w Szczedrzyku.

Danuta Ciszewska - na koniec pełninia funkcji dyrektora PP nr 2 w Ozimku.

Arkadiusz Banik - na początek pełnienia funkcji dyrektora MOSIR w Ozimku.

Katarzyna Kaczmarska - na początek pełnienia funkcji dyrektora PP nr 2 w Ozimku.

Danuta Kłysińska - na koniec pełnienia funkcji dyrektora PSP nr 1 w Ozimku.

Agata Niedoba - na początek pełnienia funkcji dyrektora PP nr 6 w Szczedrzyku.

Mirosław Wiciak - na koniec pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PGKiM w Antoniowie.

Zbigniew Kowalczyk w związku z odwołaniem ze stanowiska Zastępcy 2020

Zbigniew Kowalczyk na koniec pełnienia funkcji Zastępcy Burmistrza 2019

Wiesław Podborączyński na początek pełnienia funkcji Dyrektora w SP w Antoniowie

Wiesław Podborączyński na koniec pełnienia funkcji Dyrektora w SP w Antoniowie

Roman Bajorek w związku z powołaniem na po kierownika

Magdalena Dudkiewicz na początek pełnienia funkcji Dyrektora w PP nr 1 w Ozimku

Katarzyna Sokołowska-Kolanek na początek pełnienia funkcji Dyrektora w SP w Krasiejowie

Katarzyna Sokołowska-Kolanek na koniec pełnienia funkcji Dyrektora w SP w Krasiejowie

Dorota Kowalczyk na koniec pełnienia funkcji dyrektora GZO

Beata Bogacz-Woźniak na początek pełnienia funkcji Dyrektora w PSP w Szczedrzyku

Beata Maria Bogacz-Woźniak na koniec pełnienia funkcji Dyrektora w PSP w Szczedrzyku

Alicja Jonczyk-Boguta w związku z powołaniem na dyrektora GZO

Adam Kuboń - oświadczenie majątkowe na początek pełnienia funkcji Radnego Rady Miejskej w Ozimku

Mirosław Wieszołek - oświadczenie majątkowe na koniec pełnienia funkcji Radnego Rady Miejskej w Ozimku

Natalia Kałużny – w związku z powołaniem na stanowisko Kierownika Działu Pomocy Społecznej

 do góry