Program Operacyjny

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich„

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na skwerek miejski obok Domu Kultury w Ozimku. Po zakończeniu okresu zimowego została uruchomiona fontanna. Zainstalowano ławeczki i kosze oraz przygotowano piękny plac zabaw dla najmłodszych. Ponadto sprzyjające warunki atmosferyczne spowodowały, że teren pięknie zazieleniał.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Przypominamy, że inwestycję udało się zrealizować dzięki umiejętnemu aplikowaniu o środki unijne w ramach projektu pn. „Modernizacja skwerku miejskiego przy Domu Kultury w Ozimku”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (PO RYBY 2007-2013). Operacja została zrealizowana w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Galeria
 do góry