Przetargi

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Ozimku przy ul. Dzierżona.

BURMISTRZ  OZIMKA

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego

 

 

 1. Lokal mieszalny nr 15 położony w Ozimku przy ulicy K.s Jana Dzierżona 4C, o powierzchni 53,84 m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju, wraz z pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o powierzchni 11,75 m2 położony na drugim piętrze budynku, dla którego prowadzona jest księga wieczysta Sądu Rejonowego w Opolu – Kw nr /OP1O/00106463/1.
 1.       Z prawem do lokalu związany jest udział wynoszący 828/10 000 części w częściach wspłólnych budynku i działka nr 365/33 km6 o  powierzchni 0,0499 ha, położonej w Ozimku, stanowiącej własność Gminy Ozimek, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu, Kw Nr  OP1O/00102952/8.
 1.       Lokal można oglądać w dniach od 24 sierpnia do dnia 10 września 2020 r.
 2.       Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 160.000 zł, a postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny przetargowej.
 1.       Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2020 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek przy ulicy ks. Jana Dzierżona 4B - sala nr 113.
 2.       Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki, tj kwotę w wysokości 16.000 zł  przelewem bankowym na konto Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Ozimek nr 78 8907 1050  2004 3000 1010 0007, najpóźniej do dnia 14 września 2020 r.
 3.       Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 4.       Osoba ustalona jako nabywca w niniejszym przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży powyższej nieruchomości, traci wpłacone wadium.
 5.       Ogłoszenie dotyczące przetargu na zbycie nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszczone na stronie internetowej http://bip.ozimek.pl
 6. Bliższych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej tutejszego urzędu – pokój nr 201, tel. 77 46 22 854.

 

 • Data aktualizacji: 2021-07-23 12:17
 • |
 • Licznik odwiedzin: 62 174 817