Przetargi

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, dz. nr 2110/500 położonej w Schodni, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek.

BURMISTRZ  OZIMKA

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż działki niezabudowanej

 

  

 1.       Działka nr 2110/500 km 2 o  powierzchni 0,1421 ha, położona we wsi Schodnia,  stanowiąca własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym  Gminy Ozimek, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu, Kw Nr OP1O/00113945/6.
 2.       Powyższa działka w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako tereny zabudowy produkcyjo - technicznej.
 3.       Cena wywoławcza działki wynosi 41.000 zł + 23% VAT, a postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny przetargowej.
 4.       Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2020 r. o godzinie 9.30 w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek przy ulicy ks. Jana Dzierżona 4B - sala nr  113.
 5.       Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki, tj kwotę w wysokości 4.100 zł  przelewem bankowym na konto Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Ozimek nr 78 8907 1050  2004 3000 1010 0007, najpóźniej do dnia 14 września 2020 r.
 6.       Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 7.       Osoba ustalona jako nabywca w niniejszym przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży powyższej nieruchomości, traci wpłacone wadium.
 8.       Ogłoszenie dotyczące przetargu na zbycie nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszczone na stronie internetowej http://bip.ozimek.pl
 9.       Bliższych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy tutejszego urzędu – pokój nr 201, tel. 77 46 22 854.
 • Data aktualizacji: 2021-07-23 12:17
 • |
 • Licznik odwiedzin: 62 174 323