Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny w Ozimku.

WYKAZ

nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

 

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w postępowaniu przetargowym, stanowiącej własność GMINY OZIMEK.

1. Działka nr  365/33 km 6 o powierzchni  0,0499 ha położona w Ozimku, przy ulicy Ks. Jana Dzierżona 4C,  zabudowana budynkiem mieszkalnym

    zapisana w  księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu Kw nr  OP1O/00102952/8.

2. Cena lokalu mieszkalnego wraz z procentowym udziałem własności w działce  i w częściach wspólnych budynku  wyszczególniona jest w

    załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3. Bliższych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy tutejszego urzędu /pokój nr  201/.

 

Załącznik nr 1

do wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Nr lokalu

mieszkalnego

Powierzchnia

lokalu/m2/

Powierzchnia

piwnicy/m2/

Udział w częściach

wspólnych i gruncie

Cena lokalu

/zł/

Księga wieczysta lokalu  

 

15

53,84

11,75

828/10000

160.000

OP1O/00106463/1

 

Powyższy wykaz  wywiesza się na okres 3 tygodni począwszy od dnia  25 czerwca 2020r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Ozimek http://bip.ozimek.pl

Termin do zlożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity z dnia 25 października 2018r./ Dz.U. z 2018r. poz. 2204/ upływa z dniem  07 sierpnia 2020r.

 

  • Data aktualizacji: 2021-07-23 12:17
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 175 080