Burmistrz Ozimka oglasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, , działki nr: 2092/538, 2111/500, 1917/534, 1920/538, 1922/542, 1924/544, 1926/543, 2332/537, 1918/534 z km 2 położone w Schodni, stanowiące własność Gminy Ozimek oraz własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek.

BURMISTRZ OZIMKA

ogłasza III ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż działek niezabudowanych

 

 

  1. Łącznie działki nr:

     – 2092/538,2111/500 km 2 o powierzchni 0,3288 ha, położone we wsi Schodnia, stanowiące własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu, Kw Nr OP1O/00113945/6.

     – 1917/534,1920/538,1922/542,1924/544,1926/543 km 2 o powierzchni 0,3364 ha, położone we wsi Schodnia, stanowiące własność Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Gminy Ozimek, zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu, Kw Nr OP1O/00111774/2.

     – 2332/537,1918/534 km 2 o powierzchni 0,3423 ha, położone we wsi Schodnia, stanowiące własność Gminy Ozimek, zapisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Opolu, Kw Nr OP1O/00074868/6.

  1. Powyższe działki w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Schodnia, przeznaczone są pod tereny produkcyjno-techniczne, parkingów samochodowych, zabudowę stacji transformatorowej.
  2. Cena wywoławcza działek wynosi 270.000 zł. + 23% VAT a postąpienie wynosi co najmniej 1% ceny przetargowej.
  3. Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2017 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek przy ulicy ks. Jana Dzierżona 4B - sala nr 216.
  4. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki, tj kwotę w wysokości 27.000 zł przelewem bankowym na konto Banku Spółdzielczego w Leśnicy Oddział Ozimek nr 78 8907 1050 2004 3000 1010 0007, najpóźniej do dnia 09 października 2017 r.
  5. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
  6. Osoba ustalona jako nabywca w niniejszym przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży powyższej nieruchomości, traci wpłacone wadium.
  7. Ogłoszenie dotyczące przetargu na zbycie nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, oraz zamieszczone na stronie internetowej http://bip.ozimek.pl
  8. Bliższych informacji w powyższej sprawie można uzyskać w Referacie Zarządzania Mieniem Gminnym tutejszego urzędu – pokój nr 201, tel. 77 46 22 854.
 do góry