Zam. do 30 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZRG.271.3.2017.AW z dnia 25.05.2017 r. na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek.

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZRG.271.3.2017.AW

z dnia 25.05.2017 r.

na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

 I.        ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest Gmina Ozimek reprezentowana przez Burmistrza Ozimka.

Adres Zamawiającego

Urząd Gminy i Miasta

46 – 040 Ozimek

ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Tel. 77 46 22 800      fax. 77 46 22 811

www.ozimek.pl

Godziny pracy urzędu: Poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek – czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00.

 II.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA oraz INFORMACJE o CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM:

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie wyrobów zawierających azbest  z 3  budynków  gospodarczych / wiat / oraz 8 pryzm znajdujących się na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Ozimek. Łączna ilość wyrobów azbestowych przewidywanych do:

  1. Usługa kompleksowa (demontaż płyt azbestowych z dachów budynków gospodarczych / wiat, załadunek, transport, rozładunek i utylizacja) - łączna przewidywana powierzchnia  dachów i elewacji do zdjęcia 117 m2 , ok. 1,53 Mg.
  2. Usługa niepełna (załadunek, transport, rozładunek i utylizacja płyt azbestowych), przewidywana ilość płyt luzem 288 m2 , ok. 3,74 Mg.
  3. Łączna ilość wyrobów azbestowych planowanych do utylizacji wynosi 405 m2 , ok. 5,27 Mg.Pełna treść zapytania ofertowego poniżej.
Zapytanie ofertowe (WORD, 86,00 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2017-05-25 11:29 Liczba pobrań: 22

Załącznik Nr 1 (EXCEL, 31,00 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2017-05-25 11:30 Liczba pobrań: 8

Załącznik Nr 2 (WORD, 25,00 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2017-05-25 11:30 Liczba pobrań: 4

Załącznik Nr 3 (WORD, 38,50 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2017-05-25 11:30 Liczba pobrań: 5

Załącznik Nr 4 (WORD, 36,50 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2017-05-25 11:31 Liczba pobrań: 7

Załącznik Nr 5 (WORD, 28,50 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2017-05-25 11:31 Liczba pobrań: 8

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 266,88 kB)

załączył: Andrzej Wolny, Kierownik Referatu dnia 2017-06-05 14:33 Liczba pobrań: 2

  • Data aktualizacji: 2018-05-20 19:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 39 597 973