Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego nr ZZP. 271.09.KS. 2011na zadanie pn. Dostawa samochodu ciężarowego (podwozia wraz z kabiną) dla potrzeb OSP w Szczedrzyku

ZZP.271.09.2011.KS

O G Ł O S Z E N I E

 

W dniu 22.12.2011r. zakończono postępowanie przetargowe prowadzone

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

„Dostawa samochodu ciężarowego (podwozia wraz z kabiną) dla potrzeb OSP w Szczedrzyku” 

 

Burmistrz Ozimka

informuje, że rozstrzygnięto w/w postępowanie przetargowe i wybrano ofertę nr I firmy:


P.W. MOTODEMONT

Piotr i Janusz Dunder Sp. J.

Ul. Leśna 7A

64 – 530 Kaźmierz


Ww. firma spełniła wszystkie wymogi zawarte w SIWZ oraz zaoferowała najkorzystniejszą cenę.


pełne ogłoszenie o wyniku postępowania nr ZZP.271.09.2011.KS - do pobrania

 do góry