Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.10/10.2014.KK z dnia 21.07.2015r. zawiadamiające strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oceny dla przedsięwzięcia polegającego na: Montażu nowej kabiny lakierniczej w firmie ProLicht Reklama Sp. z o.o. w Ozimku na działce nr 561/19 KM 8, obręb Ozimek.

ZRG. 6220.10/10.2014.KK                                                                                                                                       Ozimek 21.07.2015 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach

i materiałach przed wydaniem decyzji

 

 

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zmian.) Burmistrz Ozimka zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Firmy ProLicht Reklama Sp. z o.o., ul. Dworcowa 1, 46 – 040 Ozimek dla przedsięwzięcia polegającego na.: „Montażu nowej kabiny lakierniczej w firmie ProLicht Reklama Sp. z o.o. w Ozimku” na działce nr 561/19 KM 8, obręb Ozimek.

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219, z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Jarosław Wita

Zastępca Burmistrza

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Internet
 do góry