Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę/ najem/ użyczenie z dn. 31.03.2023 r.

Załączniki:
 do góry