Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę/najem/użyczenie z dn. 16.02.2023 r.

Załączniki:
 do góry