Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę/ najem/ użyczenie z dn. 19.01.2023 r.

Załączniki:
 do góry