MODERNIZACJA MAGISTRALI SIECI CIEPŁOWNICZEJ MIASTA OZIMEK. NOWY POLSKI ŁAD - NOWE CIEPŁOGmina Ozimek podpisała umowę na realizację zadanie pn. „Modernizacja magistrali sieci ciepłowniczej miasta Ozimek. Nowy Polski Ład - Nowe Ciepło” zostanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Wartość inwestycji: 4 095 900,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 3 686 310,00 zł

W ramach inwestycji nastąpi modernizacja poprzez przeniesienie istniejącej sieci napowietrznej na podziemną w rurach preizolowanych. Podniesie to bezpieczeństwo przesyłu ciepła w Ozimku.

Galeria
 do góry