e-obywatel

 

Skorzystaj z e-obywatela i załatwiaj sprawy on-line korzystając z nowoczesnych technologii.

 

PLIKI DO POBRANIA - DEKLARACJE I INFORMACJA PODATKOWA

 

 Podatniku, jeżeli chcesz otrzymywać krótką wiadomość tekstową (sms) przypominający o terminie płatności podatku z decyzji lub o zaległościach podatkowych, złóż oświadczenie.

// kliknij tu//

 

Podatki i opłaty lokalne 2024 r.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

STAWKI PODATKÓW I OPŁAT OBOWIĄZUJĄCE W 2024 r. ORAZ TERMINY SKŁADNIA DEKLARACJI

 

 • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2024 zawarte są w:

- Uchwała Nr LXV/613/23 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, Rocznik: 2023, Pozycja: 2803 Data: 27 września 2023r

Schemat przedstawiający sposób wyliczenia powierzchni użytkowej budynku podlegającemu opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości /kliknij/

 

Terminy składania deklaracji:

- dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej na podatek od nieruchomości - do dnia 31 stycznia 2024 r.

 

 • PODATEK ROLNY

stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego – 224,075 

stawka podatku rolnego z 1 ha fizycznego – 448,15 zł

 

Terminy składania deklaracji:

- dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej na podatek rolny - do dnia 15 stycznia 2024 r.

 

 • PODATEK LEŚNY

stawka podatku leśnego z 1 ha fizycznego – 72,0346 zł.

 

Terminy składania deklaracji:

- dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej na podatek leśny - do dnia 15 stycznia 2024 r.

 

 • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2024 reguluje:

- Uchwała Nr LIII/488/22 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. U. Woj. Opolskiego 2022 r. poz. 3277)

 

Terminy składania deklaracji:

- na podatek od środków transportowych – do dnia 15 lutego 2024 r.

  

 • OPŁATA TARGOWA  

Pobierana jest na podstawie Uchwały Nr XV/82/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2015 r. poz. 2944)

 

ZASADY PŁATNOŚCI PODATKÓW

 

 

 • OSOBY FIZYCZNE

Od 2018 roku płatności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz ustalonego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy Podatnika, który znajdować się będzie na decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe na rok 2024 lub w Kasie UGiM w Ozimku.

 

 • POZOSTAŁE PODMIOTY

Od 1 marca 2024r. osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, wpłaty z tytułu podatków od środków transportowych, podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego dokonują na indywidualny rachunek bankowy.

DO WPŁAT DOKONYWANYCH POZA GRANICAMI KRAJU DO ODPOWIEDNIEGO NR RACHUNKU NALEŻY PODAĆ:

IBAN  - PL

(BIC, SWIFCODE) – POLUPLPR

 

 KONTAKT:

 1. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej (wymiar):

Roman Bajorek - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

r.bajorek@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 24, pok. nr 107, I piętro

 

 1. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych dla miejscowości (wymiar):

 

 • Antoniów, Chobie, Jedlice, Nowa Schodnia, Pustków, Szczedrzyk:

Anna Bloszczyk – Podinspektor ds. wymiaru podatków

a.bloszczyk@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 27, pok. nr 112, I piętro

 

 • Dylaki, Krasiejów, Mnichus, Schodnia i Biestrzynnik:

Paulina Kierys – Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

p.kierys@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 29, pok. nr 112, I piętro

 

 • Ozimek, Grodziec i Krzyżowa Dolina:

Grażyna Pańczyk – Inspektor ds. wymiaru podatków

g.panczyk@ugim.ozimek.pl tel. 77 462 28 27, pok. nr 112, I piętro

 

 1. Księgowość podatkowa od osób fizycznych:

Ewa Stanisławska – Inspektor ds. księgowości podatkowej

e.stanislawska@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 26, pok. 108, I piętro

 

 1. Podatek od środków transportowych, księgowość podatkowa od osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej:

Marta Suchecka – Podinspektor ds. księgowości podatkowej i likwidacji zaległości

m.suchecka@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 25, pok. 106, I piętro

 

 1. Księgowość podatkowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Waldemar Śnichowski – Podinspektor ds. księgowości budżetowej i podatkowej

w.snichowski@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 30, pok. nr 108, I piętro          

 

 1. Likwidacja zaległości podatkowych i opłat lokalnych:

Dorota Bąk – Główny specjalista ds. likwidacji zaległości podatkowych i opłat lokalnych

d.bak@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 28, pok. 108, I piętro (w zakresie podatków i opłat lokalnych)

 

Marta Suchecka – Podinspektor ds. księgowości podatkowej i likwidacji zaległości

m.suchecka@ugim.ozimek.pl, tel. 77 462 28 25, pok. 106, I piętro (w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

 

Wypełniając deklaracje na rok 2024 prosi się o podanie numeru telefonu do osoby odpowiedzialnej za wypełnienie deklaracji oraz adresu poczty elektronicznej.

 do góry