ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W MIEJSCOWOŚCI SCHODNIA – ETAP IIGmina Ozimek otrzymała ponad 5 milionów złotych dofinansowania na drugi etap rozbudowy ul. Powstańców Śląskich w Schodni. Ta inwestycja jest kluczowa dla rozwoju biznesu w gminie, poprawiając połączenie DK46 z terenami inwestycyjnymi, na których działa wiele firm.

Dnia 27 marca 2024 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowo–Usługowym BEST-OPEBEL S.C. na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia – etap II” o wartości 8 400 002,10 zł.

W ramach umowy zostanie przeprowadzona rozbudowa odcinka od starego kościoła do skrzyżowania z przejazdem kolejowym tj. ulic Kolejowej i Danieckiej, o długości 859 m.

Przy ul. Powstańców Śląskich wykonany zostanie chodnik (prawa strona) o szerokości 2m oraz ścieżka pieszo-rowerowa (lewa strona) o szerokości 3m, które zapewnią bezpieczną komunikację pieszą i rowerową na budowanym odcinku. Ponadto zostanie zbudowane nowe oświetlenie uliczne. W ramach tej inwestycji zostanie również wykonana sieć i przyłącza infrastruktury technicznej (m.in. sieć wodociągowa, oświetlenie, kanalizacja deszczowa, branża elektryczna).

Całkowita wartość: 8 496 594,00 zł

Dofinansowanie: 5 947 615,80 zł

Zadanie jest realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Galeria
 do góry