ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W MIEJSCOWOŚCI SCHODNIA – ETAP II


Dnia 27 listopada 2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia – etap II”.

Projektowana droga ma duże znaczenie dla Gminy Ozimek w wielu jej aspektach, tj.:

  • bezpieczeństwo mieszkańców w ruchu samochodowym oraz bezpiecznym poruszaniu się chodnikiem/ ścieżką pieszo-rowerową do własnych posesji;
  • bezpieczeństwo użytkowania w ruchu samochodowym lub bezpiecznym poruszaniu się chodnikiem/ścieżką pieszo-rowerową do cmentarza lub kościoła;
  • zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych znajdujących się w obrębie drogi;
  • wyprowadzenie ruchu samochodowego z miasta - obwodnica miasta Ozimek;
  • bezpieczeństwo użytkowników drogi (tutaj szczególnie mieszkańców Śląska), którzy szczególnie w okresie wakacyjnych dojeżdżają do Jezior Turawskich, ponieważ posiadają tam swoje domki letniskowe;
  • bezpieczeństwo pracowników firm zlokalizowanych w obszarze projektowanej drogi;
  • bezpieczeństwo mieszkańców, którzy będą przemieszczać się rodzinnie do znajdującej się blisko restauracji.

 

Długość odcinka: 840 m

Całkowita wartość zadania: 12 922 242,33 zł

Dofinansowanie: 9 045 569,63 zł

 do góry