MODERNIZACJA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA DRODZE POWIATOWEJ 1771 O – POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W DRODZE DO SZKOŁY I SZPITALA

Całkowita wartość projektu: 103 000,00 zł

Dofinansowanie: 100 000,00 zł

Lokalizacja przejścia dla pieszych: Ozimek, ul. Częstochowska 24.

W ramach projektu przewidziano:

 1. Modernizację przejścia dla pieszych poprzez doświetlenie, oznakowanie poziome (w postaci odnowienia - malowania pasów farbą chemoutwardzalną, wykonanie dodatkowego oznakowania poziomego w postaci piktogramu znaku „Uwaga przejście dla pieszych”) i pionowego – oznakowanie na tle fluorescencyjnym, a także zastosowanie systemu ostrzegania przed pieszym. System ten będzie wykrywał pieszego już kilka metrów przed przejściem dla pieszych oraz rozróżniał, czy pieszy zbliża się do przejścia, czy już przechodzi przez jezdnię. Elementem systemu są słupki LED o wysokości ok. 120 cm, wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w diody o bardzo dużej jasności. Emitowane światło pulsujące w kolorze żółtym bądź czerwonym, ostrzegać będzie kierowcę o pieszym, dzięki czemu kierujący pojazdem będzie w stanie w porę zareagować. Gdy w pobliżu przejścia dla pieszych nikt się nie będzie znajdował to słupki LED będą wygaszone, w momencie zbliżania się do pieszego do przejścia słupki będą emitowały impulsowe światło żółte ostrzegające kierowców o obecności pieszego bądź rowerzysty w pobliżu przejścia. Gdy pieszy wejdzie na przejście dla pieszych wtedy system natychmiast będzie emitował impulsowym światłem czerwonym o zwiększonej częstotliwości ostrzegając kierowcę o pieszym znajdującym się już na przejściu.

 

 1. Działania edukacyjno – profilaktyczne mające na celu naukę odpowiedniego zachowania podczas przechodzenia przez jezdnię oraz uświadomienie zagrożeń w ruchu drogowym.
  W ramach działań profilaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 zaplanowano organizację, wyposażenie i realizację Szkolnego Kółka PIECHUREK w celu zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym na przejściach dla pieszych. W ramach szkolnego projektu profilaktycznego uczniowie zostaną wyposażeni w odpowiednią wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, ze szczególnym uwzględnienie przejść dla pieszych. Ważna będzie także nauka prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia, znajomość numerów alarmowych oraz umiejętność wezwania pomocy. Zajęcia będą miały na celu:
  - kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo, ale także innych ludzi,
  - kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się na drodze w ruchu pieszym i rowerowym poprzez poznanie przepisów i zasad panujących na drodze,
  - przewidywanie konsekwencji naruszania panujących zasad poprzez poznawanie skutków niewłaściwych zachowań oraz nauka radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych,
  - poznanie i wdrażanie podstawowych zasad uczestnika ruchu drogowego,
  - poznanie znaków i sygnałów drogowych i nauka ich przestrzegania.
 do góry