BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W DYLAKACH

Dnia 3 sierpnia 2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji polski na igrzyskach olimpijskich na zadanie pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach”.

Program Olimpia – to program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. I jest realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach w 2024 roku powstanie boisko o nawierzchni poliuretanowej wraz z zadaszeniem łukowym o stałej konstrukcji metalowej oraz zapleczem szatniowo-socjalnym.

Powstanie hala o wymiarach 30x60 m, z boiskiem wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej z polem gry 20x40 m. Obiekt zostanie połączony ze szkołą łącznikiem. Hala będzie wyposażona w mobilną scenę oraz czterostanowiskową mobilną strzelnicę laserową.

Całkowita wartość zadania: 3 204 925 zł

Dofinansowanie: 2 243 447 zł

Termin zakończenia Zadania określa się do dnia: 31.12.2024 r.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

 do góry