Rejestracja działalności gospodarczej osób fizycznych

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2011r. rozpoczyna działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej /CEIDG/ prowadzona przez Ministra Gospodarki /MG/ w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez internet http://www.ceidg.gov.pl


Od 1 lipca do końca 2011r. będzie trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEIDG o funkcjonujących przedsiębiorcach. Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu Burmistrz Ozimka przestanie być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.

Do dnia 31 grudnia 2011r. w zakresie wpisów nieprzeniesionych do CEIDG burmistrz pozostaje organem ewidencyjnym i rejestruje zmiany we wpisach. Od 1 lipca 2011r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych. Obowiązuje również nowy formularz wniosku CEIDG - 1 .

Wzór dokumentu elektronicznego „CEIDG-1 - wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej” został opublikowany w Centralnym Repozytorium ePUAP, jednocześnie został mu nadany niepowtarzalny identyfikator: http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/22/600/ i na stronie internetowej BIP MG / w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Więcej informacji znajda Państwo na stronach internetowych:

http://www.ceidg.gov.pl - informacja o przepisach.

http://www.eugo.gov.pl - Pojedynczy Punkt Kontaktowy - informacja o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej.

 do góry