MODERNIZACJA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA DRODZE POWIATOWEJ 1771 O – POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W DRODZE DO SZKOŁY I NA ZAJĘCIA SPORTOWE

Całkowita wartość projektu: 103 500,00 zł

Dofinansowanie: 100 000,00 zł

Lokalizacja przejścia dla pieszych: Ozimek, ul. Częstochowska 23.

W ramach projektu przewidziano:

  1. Modernizację przejścia dla pieszych poprzez doświetlenie, oznakowanie poziome (w postaci odnowienia - malowania pasów farbą chemoutwardzalną, wykonanie dodatkowego oznakowania poziomego w postaci piktogramu znaku „Uwaga przejście dla pieszych”) i pionowego – oznakowanie na tle fluorescencyjnym, a także zastosowanie systemu ostrzegania przed pieszym. System ten będzie wykrywał pieszego już kilka metrów przed przejściem dla pieszych oraz rozróżniał, czy pieszy zbliża się do przejścia, czy już przechodzi przez jezdnię. Elementem systemu są słupki LED o wysokości ok. 120 cm, wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w diody o bardzo dużej jasności. Emitowane światło pulsujące w kolorze żółtym bądź czerwonym, ostrzegać będzie kierowcę o pieszym, dzięki czemu kierujący pojazdem będzie w stanie w porę zareagować. Gdy w pobliżu przejścia dla pieszych nikt się nie będzie znajdował to słupki LED będą wygaszone, w momencie zbliżania się do pieszego do przejścia słupki będą emitowały impulsowe światło żółte ostrzegające kierowców o obecności pieszego bądź rowerzysty w pobliżu przejścia. Gdy pieszy wejdzie na przejście dla pieszych wtedy system natychmiast będzie emitował impulsowym światłem czerwonym o zwiększonej częstotliwości ostrzegając kierowcę o pieszym znajdującym się już na przejściu.

  2. Działania edukacyjno – profilaktyczne mające na celu naukę odpowiedniego zachowania podczas przechodzenia przez jezdnię oraz uświadomienie zagrożeń w ruchu drogowym. Zaplanowano doposażenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w zestaw mobilnych mini znaków drogowych. Na utwardzonym terenie, który znajduje się przy Orliku przygotowano teren dla dzieci z wymalowaną ulicą.  Zakupione wyposażenie będzie uzupełnieniem miasteczka drogowego i będzie służyło dzieciom do nauki prawidłowego poruszania się na drodze, jak również w przygotowaniu do egzaminu na kartę rowerową. Zaplanowano również zakupy gier i książeczek o tematyce bezpieczeństwa, które będą nagrodami w konkursach organizowanych dla dzieci podczas spotkań na temat bezpieczeństwa.

 do góry