REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ NR 103348 O – UL. LEŚNEJ W M. OZIMEK

Dnia 23 sierpnia 2023 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103348 O – ul. Leśnej w m. Ozimek”, którą aneksowano 24 sierpnia 2023 r.

Wykonanie remontu ww. dróg ma na celu poprawę istniejących złych warunków funkcjonalno-użytkowych, mając na względzie:

- bezpieczeństwo mieszkańców w ruchu samochodowym;

- bezpieczeństwo użytkowników drogi, którzy dojeżdżają do miejsc użyteczności publicznej, sklepów, przychodni lekarskiej, kościoła, mieszkań, banku;

- bezpieczeństwo mieszkańców w związku z zabudową mieszkaniową.

Długość odcinka: 272 m

Całkowita wartość zadania: 612 226,26 zł

Dofinansowanie: 428 558,38 zł

 do góry