PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ IM. WŁADYSŁAWA STASIAKA NA LATA 2018-2020

tablica opisująca projekt

 

Celem projektu jest modernizacja czterech przejść dla pieszych poprzez:

  • doświetlenie,

  • oznakowanie poziome, w postaci odnowienia – malowania pasów farbą chemoutwardzalną, wykonania dodatkowego oznakowania poziomego
    w postaci piktogramu znaku „Uwaga przejście dla pieszych”,

  • wykonanie nawierzchni aktywnej tzw. tarki przed przejściem,

  • oznakowanie pionowe oraz oznakowanie aktywne (znak przejścia dla pieszych z migającą lampką),

  • na drodze powiatowej (zjazd z drogi krajowej) dodatkowo montaż aktywnej tablicy wyświetlającej prędkość zbliżającego się pojazdu.

 

Przy współpracy z Komisariatem Policji w Ozimku do modernizacji wytypowano cztery przejścia. Dwa na drogach powiatowych (ul. Opolska i ul. Częstochowska) oraz dwa na drodze wojewódzkiej (ul. Wyzwolenia). Czynnikiem, który miał decydujące znaczenie były niebezpieczne zdarzenia z udziałem pieszych (na podstawie danych z systemu SWD i analizy zdarzeń drogowych warunków ruchu
i widoczności).

 

W projekcie przewidziane były również działania edukacyjno – profilaktyczne mające na celu naukę odpowiedniego zachowania podczas przechodzenia przez jezdnię oraz uświadamiania o zagrożeniach w ruchu drogowym. W tym celu podpisane były deklaracje współpracy ze szkołami z terenu Ozimka oraz z jednostką OSP Schodnia.

 

Ze względu na pandemię odstąpiono od realizacji zajęć, natomiast dyrektorzy otrzymali ologowane odblaskowe breloki do przekazania dla kadry wszystkich uczniów jak tylko powrócą do szkół.

 

Grupę docelową stanowią mieszkańcy w drodze do pracy, zakupy, dzieci i młodzież uczęszczający do szkół i przedszkoli, a także przejeżdżający przez nasze miasto turyści.

 

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ozimka.

Galeria
 do góry