Komunikat w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń.

W związku z komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informujemy, że w terminie od 1 sierpnia 2021 r. zawiesza się wydawanie zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”.

W związku z powyższym gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać niezbędnego zaświadczenia nie później niż do 23 września, gdyż wtedy upływa termin opublikowania corocznego obwieszczenia.

 do góry